ร่วมงานกับเรา


  รายละเอียดงาน

  Senior Financial Officer (Credit and Collection)/เจ้าหน้าที่การเงิน อาวุโส

  จำหน่าย และการตลาด อุปกรณ์ที่ใช้ ควบคุมการทำงานของเครี่องจักร ภายใต้เครื่องหมายการค้า “MITSUBISHI ELECTRIC” (ถนนสุขุมวิท, กทม)

  Responsibility

  1.  Manage credit and collection activities, such as following up with past due customers, credit control, new customer set up, regular customer credit evaluations and keeping track of cash receipts /payment.
  2.  Ensure the company is billing and collecting from customers on a timely basis through receipt /collection process.
  3.  Provide credit limit recommendations for new and existing customers based on company credit policy.
  4.  Work within the team and collaborate with key stakeholders to develop reporting /monitoring A/R performance.
  5.  Analyze and update process and procedure around billing and collections to implement system with automation.
  6.  Communicate effectively and maintain a professional relationship with customers.
  7.  Other ad-hoc.

  Qualification

  •    Bachelor degree or higher in Finance.
  •    Experience 10 years in accounting & financial function
  •    Good communication skill in English, both written and spoken
  •    Strong knowledge in Thai Accounting Standard  and tax regulations
  •    Knowledge US GAAP and IFRS will be advantage.
  •    Computer literate and familiar with accounting applications.
  •    Male or Female not over 35 years old.
  •    Have ability and Willingness to work with Japanese colleagues.
  •    Good personality / Compromise / Friendly.
  •    Open minded / working hard & work smart.
  •    Loyal, Mature, positive thinking, good attitude, obedient, active, creative

  แบ่งปันงานนี้