ร่วมงานกับเรา


  รายละเอียดงาน

  เจ้าหน้าที่ดูแลงานตลาดหลักทรัพย์

  ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Mitsubishi Electric” (ถนนบางนา-ตราด กม.20, สมุทรปราการ)

   

  เจ้าหน้าที่ดูแลงานตลาดหลักทรัพย์
  คุณสมบัติ สำเร็จปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/หรือการเงิน
  มีความสนใจด้านกฏหมายมหาชน/พรบ.มหาชนและตลาดหลักทรัพย์/กฏหมายธุรกิจ
  มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ในด้านการสื่อสารข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล แผนงาน /เลขานุการผู้บริหาร
  จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมกรรมการ/ประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
  สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาอังกฤษได้พอสมควร
  รายละเอียด
  โต้ตอบจดหมายและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท
  จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท/รายงานการประชุม
  ดูแลความรับผิดชอบการสื่อสาร การให้ข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ถือหุ้น
  สื่อมวลชน นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.และหน่วยงานภายนอก
  จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล/รายงานประจำปี/จัดประชุมผู้ถือหุ้น/ประชุมนักวิเคราะห์ ตลอดจนช่องทาง
  การสื่อสารอื่นๆตลอดจนช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
  แบ่งปันงานนี้