ร่วมงานกับเรา


  รายละเอียดงาน

  วิศวกรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

  ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Mitsubishi Electric” (ถนนบางนา-ตราด กม.20, สมุทรปราการ)

   

                                                 

  คุณสมบัติ  

   – เพศชาย,หญิง                                                    

  – อายุ 22-25 ปี 

  สำเร็จการศึกษา วศบ. สาขาเครื่องกล,สาขาไฟฟ้า                                                                                                             

   – มีความรู้ความเข้าใจค่าSigma , Cpk                                                              

   – มีความรู้เรื่อง PLC พื้นฐาน                                                

   – มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานและความรู้ด้านสถิติ                                                       

   – มีความรู้ด้าน Motor พื้นฐาน,อุปกรณ์อิเล็กทรินิกส์พื้นฐาน,ความรู้ด้านแม่พิมพ์พื้นฐาน                                                          

  – มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานและความรู้ด้านสถิติ                                                       

   – สามารถใช้โปรแกรม Program Auto Cad, Excel ได้เป็นอย่างดี                                                      

    – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร                                                     

    – ประสบการณ์ 0-3 ปี                                                          

                                                                                 

  รายละเอียด      

  –  ประเมิณผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ (New Model )                                                

   – ควบคุมคุณภาพชิ้นส่วน ( Import parts)                                                              

   – ปรับปรุงคุณภาพ และ วิเคราะห์ปัญหางาน (Finished good )                                                        

   – ปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องมือวัดด้านอิเล็คทรอนิกส์                             

  แบ่งปันงานนี้