ร่วมงานกับเรา


  รายละเอียดงาน

  Modern Trade Sales

  จำหน่ายอย่างเป็นทางการ และให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ แบรนด์ “MITSUBISHI ELECTRIC” ในประเทศไทย

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  – รับผิดชอบดูแลงานขาย

  – สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  – ออกสำรวจตลาด และวางแผนการขาย
  – ออกตรวจสอบงานในเขตพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบงาน
  – สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เพื่อขายสินค้า และดูแลงานขาย
  – ประสานงานต่างๆ เกี่ยวกับงานขาย และการบริการหลังการขายของสินค้าที่จำหน่ายออกไป
  – เปิดบิล Order P/O ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดซื้อ
  – จัดทำงานเอกสาร และทำบัญชี
  – มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานขายกับห้างสรรพสินค้า (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  – ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

  – วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  – มีประสบการณ์งานขายด้านโมเดิร์นเทรดจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ ภาษาอังกฤษได้
  – บุคคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สู้งาน และมีความอดทนสูง
  – มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
  แบ่งปันงานนี้