ร่วมงานกับเรา


  รายละเอียดงาน

  Procurement Planning Officer

  สำนักงานภูมิภาคเอเชีย, ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูล พัฒนาการดำเนินงานของสาขาและหรือบริษัทในภูมิภาค.

  Job Description
  – Event (seminar, meeting) organization, coordination & preparation
  – Regular visiting to group companies in Thailand (check the production trend, their needs & problems, progress of projects, etc.)
  – Gathering information from national staff of group comapnies (roll of bridge the communication between national staff & Japanese expatriate)
  – Attend meeting in group companies (vendor conference, urgent meeting (delivery or quality problem), factory visit/audit).
  – Market information gathering (suppliers information, market information, trading regulations, etc.) – Conduct new supplier sourcing.

  Required experience & skill
  – Experience of working as a buyer at least more than 3 years (prefer working in manufacturing companies)
  – Basical knowledge of raw materials, processing ways, electrical & electronic parts, constracts, trading rules.
  – Ability to communicate well, honestly & patiently with others and report to us correctly.
  – Leadership and presentation slill in front of unknown members.
  – Excellent written and spoken English.
  – Excellent users of Microsoft Excel, Word, Power Point and online research tools.

  แบ่งปันงานนี้