ร่วมงานกับเรา


  รายละเอียดงาน

  Programmer ( SAP Module PP ) ABAP

                          ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้ เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริก”

  ผลิตพัดลม พัดลมระบายอากาศ ตู้เย็น เครื่องเป่ามือ และเครื่องปั้มน้ำ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Mitsubishi Electric”

  1. Programmer  ( SAP Module PP เขียนโปรแกรมด้วยภาษา ABAP ได้ ) 1 ตำแหน่ง

  2. Programmer  ( Visual Basic, Visual Studio.NET, C# )หรือ นักศึกษาจบใหม่ ด่วน )      1 ตำแหน่ง

  3. Programmer ( Web Application ) ASP Classic / CSS / Bootstrap, JQuery / C# ร่วมกับ MS SQL 1 ตำแหน่ง

  – เพื่อเขียน web  (โปรแกรมที่ run บน browser อย่างที่อยู่บน Intranet และ Internet ของบริษัท)
  และถ้าเขียนโปรแกรมบนมือถือ หรืออุปกรณ์ mobile  เช่น  เครื่องอ่าน barcode ได้ก็จะยิ่งดีค่ะ
  เพื่อรองรับการนำ IT ไปใช้ใน Production Line

  – และถ้าเขียนโปรแกรมบนมือถือ หรืออุปกรณ์ mobile เช่น  เครื่องอ่าน barcode จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  – เพศชาย,เพศหญิง
  – อายุ 23-25 ปี
  – สำเร็จการศึกษา ป.ตรี. สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  -สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP Classic / CSS / VB Script / JAVA Script   ร่วมกับ SQL Database
  -ถ้าสามารถเขียนโปรแกรมบนมือถือ หรือบนอุปกรณ์ Mobile เช่น barcode reader จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  แบ่งปันงานนี้