• ผู้ก่อตั้ง


  people

  ยาทาโร่ อิวาซากิ (Yataro Iwasaki)

  ชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน ผู้มีนามว่ายาทาโร่ อิวาซากิ (Yataro Iwasaki) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Mitsubishi แห่งแรกขึ้น เพื่อดำเนินกิจการขนส่งสินค้า ในปี ค.ศ.1870 ในขณะนั้นประเทศญี่ปุ่นเพิ่งเปิดตนเองขึ้นหลังจากปิดประเทศมาอย่างยาวนานนับหลายศตวรรษและพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมชาติตะวันตก กิจการธุรกิจของยาทาโร่นั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการขยายออกไปอย่างมากมายทั้งในด้านการผลิตและการค้า แต่สงครามโลกครั้งที่สองนั้นทำให้กิจการที่เป็นหนึ่งภายใต้ชื่อ Mitsubishi เดียวกันนั้นสิ้นสุดลง และต้องแยกออกไปเป็นบริษัทหลายๆ บริษัท แต่ทั้งหมดนั้นมีรากฐานมาจาก Mitsubishi ดั้งเดิมเดียวกัน และมีธุรกิจครอบคลุมครบเกือบทุกด้านในทุกประเภทอุตสาหกรรม

  ยาทาโร่ อิวาซากิ มาจากเมืองโคชิ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะชิโกกุ ซึ่งในสมัยนั้นเป็นบ้านของตระกูลโทสะ (Tosa clan) ที่ทรงอิทธิพล ยาทาโร่ได้ทำงานให้กับตระกูลโทสะและมีผลงานที่โดดเด่นยิ่งในการจัดการการค้าขายในเมืองโอซาก้า จนในปี ค.ศ.1870 เขาได้ก่อตั้งบริษัทขนส่งสินค้าที่มีชื่อว่า Tsukumo Shokai โดยมีเรือกลไฟไอน้ำ 3 ลำ ซึ่งเช่ามาจากตระกูลโทสะเพื่อดำเนินธุรกิจ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Mitsubishi ชื่อของบริษัทใหม่นั้นได้เปลี่ยนเป็น Mitsukawa Shokai ในปี ค.ศ.1872 และเปลี่ยนเป็น Mitsubishi Shokai ในปี ค.ศ.1874 ตามลำดับ

  ประวัติของ Mitsubishi Electric


  ประวัติของ Mitsubishi Electric นั้นเป็นประวัติแห่งการพัฒนาสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1921 ครั้นในขณะนั้น เมื่อบริษัท Mitsubishi Shipbuilding Co. (ปัจจุบันคือบริษัท Mitsubishi Heavy Industries จำกัด) มีการแยกบริษัทออกจากโรงงานในเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตมอเตอร์สำหรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่โดยบริษัทใหม่นั้นมีชื่อเรียกว่า Mitsubishi Electric Corporation

  ในปีนั้นเอง บริษัทใหม่นี้ได้เข้าสู่ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทำการผลิต และดำเนินงานด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และตลอดช่วงทศวรรษต่อมาบริษัทได้ประสบความสำเร็จ ในการทำสัญญากับโครงการสำคัญมากมาย รวมถึงการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อยของรถไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

  ในช่วงปีทศวรรษที่ 1930 Mitsubishi Electric ได้เริ่มการผลิต ติดตั้ง และบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมถึงการผลิตอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟฟ้า บริษัทมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายสาขาอย่างรวดเร็ว จนในทศวรรษที่ 1960 บริษัทได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทหนึ่งที่มีนวัตกรรมและมีสินค้าหลากหลายในประเทศญี่ปุ่น และในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1960 นี้เอง บริษัทได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตที่ให้ความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาหลายปีก่อนที่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

  ตลอดช่วงสองทศวรรษนี้ บริษัทได้เริ่มต้นขยายกิจการไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการริเริ่มการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการปรับอากาศชั้นสูง ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ระบบพลังงานในดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 จนถึงปัจจุบัน การก้าวเดินของ Mitsubishi Electric ได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์และความสุขของสังคม อุตสาหกรรม และทุกๆ คน อย่างน่าอัศจรรย์ ความสำเร็จทางเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่การเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลก ที่ผลิตจอ LED ขนาดใหญ่พิเศษสำหรับสนามกีฬา การเป็นผู้ผลิตจอโทรทัศน์ CRT ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตลาดผู้บริโภค การเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่ผลิตบันไดเลื่อนแบบโค้งแบบก้นหอย การเป็นผู้ผลิตลิฟต์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก การเป็นผู้นำเทคโนโลยีเสาอากาศสื่อสารในการให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์บนสายการบินรายแรกของโลก และอื่นๆ อีกมากมาย

  ปัจจุบันนี้ Mitsubishi Electric เป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีการดำเนินธุรกิจใน 35 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานมากกว่าหนึ่งแสนคน มีการรับรู้รายได้จากการขายมากกว่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ข้อมูลจากรายงานประจำปี ณ ปี ค.ศ.2007)

  Mitsubishi และเครื่องหมาย Three-Diamond อันเป็นที่รู้จัก


  ชื่อ Mitsubishi นั้นมีความหมายถึงตราสัญลักษณ์ Three-diamond (เพชรสามเม็ด) ในภาษาญี่ปุ่นเป็นการผสมคำกันระหว่างคำว่า มิต-ซู (Mitsu) และ ฮิ-ชิ (Hishi) โดยที่ มิต-ซู มีความหมายว่า สาม และฮิ-ชิ มีความหมายถึง Water Chestnut โดยคนญี่ปุ่นนั้นใช้คำนี้มาแต่ช้านานเพื่อแสดงถึงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือรูปทรงเพชร และคนญี่ปุ่นนิยมแปลงเสียง “h” เป็นเสียง “b” เมื่อปรากฎอยู่กลางคำ จึงทำให้ออกเสียงรวมกันระหว่าง มิต-ซู (Mitsu) และ ฮิ-ชิ (Hishi) เป็น มิต-ซู-บิ-ชิ (Mi-Tsu-Bi-Shi)

  ยาทาโร่ อิวาซากิ ผู้ก่อตั้งองค์กร Mitsubishi แต่ดั้งเดิม ได้เลือกเครื่องหมายรูปเพชรสามเม็ดเป็นตราสัญลักษณ์ประจำบริษัท เครื่องหมายนี้ได้มาจากการผสมผสานกันระหว่างใบโอ๊คสามแฉกซึ่งเป็นตราประจำตระกูลโทสะซึ่งเป็นนายจ้างแห่งแรกของยาทาโร่ และตราสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามชั้นซึ่งเป็นตราประจำตระกูลอิวาซากิ

  ab2-t

  เครื่องหมายใบโอ๊คสามแฉก เป็นตราประจำตระกูลโทสะ

  เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามชั้นซ้อนเรียงกัน เป็นตราประจำตระกูลอิวาซากิ

  รวมกันเป็นรูปใบจักรเรือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บนธงเดินเรือของบริษัท Tsukumo Shokai

  ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องหมาย Three-diamond สัญลักษณ์ประจำกลุ่ม Mitsubishi ในปัจจุบัน

  ab2-logo

  เครื่องหมาย Mitsubishi Electric ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ ทั่วโลก

  จะใช้สัญลักษณ์เดียวกันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป

 • 1964
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  ก่อตั้ง บริษัท กันยงอีเลคทริก
  เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เริ่มประกอบพัดลมไฟฟ้า
  ปัจจุบันคือ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

  1971
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  ก่อตั้ง บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งร่วมทุนระหว่าง
  บริษัท สหกันยง จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
  คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันคือ
  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

  1975
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  ก่อตั้ง บริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
  ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น
  (ประเทศไทย) จำกัด

  1977
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  ก่อตั้ง บริษัท วรจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  เป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟต์และบันไดเลื่อนเพียง
  แห่งเดียวในประเทศไทย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
  บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  1989
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  ก่อตั้ง บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์
  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งขณะนั้น มีชื่อว่า
  บริษัท เมลโก้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  1990
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  ก่อตั้ง บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
  เป็นผู้ผลิต Rotary compressor สำหรับเครื่อง
  ปรับอากาศภายในห้องเป็นรายแรกในประเทศไทย

  1991
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  ก่อตั้ง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
  โรงงานผลิตลิฟต์และบันไดเลื่อนที่ใหญ่ที่สุด
  เป็นอันดับสองของโลก ในกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค

  1997
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  ก่อตั้ง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
  ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์เกี่ยวกับรถยนต์
  ก่อตั้งบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์เปอเรชั่น สำนักงาน
  ภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค
  เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

  2002
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  ก่อตั้ง บริษัท เมลโคไทย แคปปิตอล จำกัด
  เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารด้านการเงิน
  แก่บริษัทในกลุ่ม

  2009
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  จัดตั้งห้องทดสอบเสียงเครื่องปรับอากาศที่
  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์
  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือ เป็นห้องทดสอบ
  ที่ได้มาตรฐานและดีที่สุดในเอเชีย

  2013
  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dth/public_html/careers/wp-content/themes/mitsu_e/page-about-general.php on line 50

  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ร่วมทุนกับ
  บริษัท เอฟ. เอ. เทค จำกัด ก่อตั้ง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
  แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้จำหน่ายและบริการ
  สำหรับผลิตภัณฑ์ Factory Automation และ CNC