• ผู้ก่อตั้ง


  people

  ยาทาโร่ อิวาซากิ (Yataro Iwasaki)

  ชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน ผู้มีนามว่ายาทาโร่ อิวาซากิ (Yataro Iwasaki) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Mitsubishi แห่งแรกขึ้น เพื่อดำเนินกิจการขนส่งสินค้า ในปี ค.ศ.1870 ในขณะนั้นประเทศญี่ปุ่นเพิ่งเปิดตนเองขึ้นหลังจากปิดประเทศมาอย่างยาวนานนับหลายศตวรรษและพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมชาติตะวันตก กิจการธุรกิจของยาทาโร่นั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการขยายออกไปอย่างมากมายทั้งในด้านการผลิตและการค้า แต่สงครามโลกครั้งที่สองนั้นทำให้กิจการที่เป็นหนึ่งภายใต้ชื่อ Mitsubishi เดียวกันนั้นสิ้นสุดลง และต้องแยกออกไปเป็นบริษัทหลายๆ บริษัท แต่ทั้งหมดนั้นมีรากฐานมาจาก Mitsubishi ดั้งเดิมเดียวกัน และมีธุรกิจครอบคลุมครบเกือบทุกด้านในทุกประเภทอุตสาหกรรม

  ยาทาโร่ อิวาซากิ มาจากเมืองโคชิ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะชิโกกุ ซึ่งในสมัยนั้นเป็นบ้านของตระกูลโทสะ (Tosa clan) ที่ทรงอิทธิพล ยาทาโร่ได้ทำงานให้กับตระกูลโทสะและมีผลงานที่โดดเด่นยิ่งในการจัดการการค้าขายในเมืองโอซาก้า จนในปี ค.ศ.1870 เขาได้ก่อตั้งบริษัทขนส่งสินค้าที่มีชื่อว่า Tsukumo Shokai โดยมีเรือกลไฟไอน้ำ 3 ลำ ซึ่งเช่ามาจากตระกูลโทสะเพื่อดำเนินธุรกิจ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Mitsubishi ชื่อของบริษัทใหม่นั้นได้เปลี่ยนเป็น Mitsukawa Shokai ในปี ค.ศ.1872 และเปลี่ยนเป็น Mitsubishi Shokai ในปี ค.ศ.1874 ตามลำดับ

  ประวัติของ Mitsubishi Electric


  ประวัติของ Mitsubishi Electric นั้นเป็นประวัติแห่งการพัฒนาสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1921 ครั้นในขณะนั้น เมื่อบริษัท Mitsubishi Shipbuilding Co. (ปัจจุบันคือบริษัท Mitsubishi Heavy Industries จำกัด) มีการแยกบริษัทออกจากโรงงานในเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตมอเตอร์สำหรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่โดยบริษัทใหม่นั้นมีชื่อเรียกว่า Mitsubishi Electric Corporation

  ในปีนั้นเอง บริษัทใหม่นี้ได้เข้าสู่ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทำการผลิต และดำเนินงานด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และตลอดช่วงทศวรรษต่อมาบริษัทได้ประสบความสำเร็จ ในการทำสัญญากับโครงการสำคัญมากมาย รวมถึงการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อยของรถไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

  ในช่วงปีทศวรรษที่ 1930 Mitsubishi Electric ได้เริ่มการผลิต ติดตั้ง และบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมถึงการผลิตอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟฟ้า บริษัทมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายสาขาอย่างรวดเร็ว จนในทศวรรษที่ 1960 บริษัทได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทหนึ่งที่มีนวัตกรรมและมีสินค้าหลากหลายในประเทศญี่ปุ่น และในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1960 นี้เอง บริษัทได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตที่ให้ความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาหลายปีก่อนที่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

  ตลอดช่วงสองทศวรรษนี้ บริษัทได้เริ่มต้นขยายกิจการไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการริเริ่มการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการปรับอากาศชั้นสูง ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ระบบพลังงานในดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 จนถึงปัจจุบัน การก้าวเดินของ Mitsubishi Electric ได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์และความสุขของสังคม อุตสาหกรรม และทุกๆ คน อย่างน่าอัศจรรย์ ความสำเร็จทางเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่การเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลก ที่ผลิตจอ LED ขนาดใหญ่พิเศษสำหรับสนามกีฬา การเป็นผู้ผลิตจอโทรทัศน์ CRT ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตลาดผู้บริโภค การเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่ผลิตบันไดเลื่อนแบบโค้งแบบก้นหอย การเป็นผู้ผลิตลิฟต์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก การเป็นผู้นำเทคโนโลยีเสาอากาศสื่อสารในการให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์บนสายการบินรายแรกของโลก และอื่นๆ อีกมากมาย

  ปัจจุบันนี้ Mitsubishi Electric เป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีการดำเนินธุรกิจใน 35 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานมากกว่าหนึ่งแสนคน มีการรับรู้รายได้จากการขายมากกว่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ข้อมูลจากรายงานประจำปี ณ ปี ค.ศ.2007)

  Mitsubishi และเครื่องหมาย Three-Diamond อันเป็นที่รู้จัก


  ชื่อ Mitsubishi นั้นมีความหมายถึงตราสัญลักษณ์ Three-diamond (เพชรสามเม็ด) ในภาษาญี่ปุ่นเป็นการผสมคำกันระหว่างคำว่า มิต-ซู (Mitsu) และ ฮิ-ชิ (Hishi) โดยที่ มิต-ซู มีความหมายว่า สาม และฮิ-ชิ มีความหมายถึง Water Chestnut โดยคนญี่ปุ่นนั้นใช้คำนี้มาแต่ช้านานเพื่อแสดงถึงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือรูปทรงเพชร และคนญี่ปุ่นนิยมแปลงเสียง “h” เป็นเสียง “b” เมื่อปรากฎอยู่กลางคำ จึงทำให้ออกเสียงรวมกันระหว่าง มิต-ซู (Mitsu) และ ฮิ-ชิ (Hishi) เป็น มิต-ซู-บิ-ชิ (Mi-Tsu-Bi-Shi)

  ยาทาโร่ อิวาซากิ ผู้ก่อตั้งองค์กร Mitsubishi แต่ดั้งเดิม ได้เลือกเครื่องหมายรูปเพชรสามเม็ดเป็นตราสัญลักษณ์ประจำบริษัท เครื่องหมายนี้ได้มาจากการผสมผสานกันระหว่างใบโอ๊คสามแฉกซึ่งเป็นตราประจำตระกูลโทสะซึ่งเป็นนายจ้างแห่งแรกของยาทาโร่ และตราสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามชั้นซึ่งเป็นตราประจำตระกูลอิวาซากิ

  ab2-t

  เครื่องหมายใบโอ๊คสามแฉก เป็นตราประจำตระกูลโทสะ

  เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามชั้นซ้อนเรียงกัน เป็นตราประจำตระกูลอิวาซากิ

  รวมกันเป็นรูปใบจักรเรือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บนธงเดินเรือของบริษัท Tsukumo Shokai

  ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องหมาย Three-diamond สัญลักษณ์ประจำกลุ่ม Mitsubishi ในปัจจุบัน

  ab2-logo

  เครื่องหมาย Mitsubishi Electric ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ ทั่วโลก

  จะใช้สัญลักษณ์เดียวกันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป

 • 1964

  ก่อตั้ง บริษัท กันยงอีเลคทริก
  เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เริ่มประกอบพัดลมไฟฟ้า
  ปัจจุบันคือ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

  1971

  ก่อตั้ง บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งร่วมทุนระหว่าง
  บริษัท สหกันยง จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
  คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันคือ
  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

  1975

  ก่อตั้ง บริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
  ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น
  (ประเทศไทย) จำกัด

  1977

  ก่อตั้ง บริษัท วรจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  เป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟต์และบันไดเลื่อนเพียง
  แห่งเดียวในประเทศไทย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
  บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  1989

  ก่อตั้ง บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์
  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งขณะนั้น มีชื่อว่า
  บริษัท เมลโก้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  1990

  ก่อตั้ง บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
  เป็นผู้ผลิต Rotary compressor สำหรับเครื่อง
  ปรับอากาศภายในห้องเป็นรายแรกในประเทศไทย

  1991

  ก่อตั้ง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
  โรงงานผลิตลิฟต์และบันไดเลื่อนที่ใหญ่ที่สุด
  เป็นอันดับสองของโลก ในกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค

  1997

  ก่อตั้ง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
  ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์เกี่ยวกับรถยนต์
  ก่อตั้งบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์เปอเรชั่น สำนักงาน
  ภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค
  เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

  2002

  ก่อตั้ง บริษัท เมลโคไทย แคปปิตอล จำกัด
  เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารด้านการเงิน
  แก่บริษัทในกลุ่ม

  2009

  จัดตั้งห้องทดสอบเสียงเครื่องปรับอากาศที่
  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์
  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือ เป็นห้องทดสอบ
  ที่ได้มาตรฐานและดีที่สุดในเอเชีย

  2013

  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ร่วมทุนกับ
  บริษัท เอฟ. เอ. เทค จำกัด ก่อตั้ง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
  แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้จำหน่ายและบริการ
  สำหรับผลิตภัณฑ์ Factory Automation และ CNC