Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co., Ltd.


ผลิตและ จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ ระบบภาพและเสียงภายในรถยนต์

เขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 60/16 หมู่ 3  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-891-234-41 ต่อ 116 คุณศรารัตน์
โทรสาร : 038-891-242
อีเมลล์: recruit@meta.co.th