ประวัติทั่วไป
ABOUT US

Mitsubishi และเครื่องหมาย Three-Diamond อันเป็นที่รู้จัก

ยาทาโร่ อิวาซากิ มาจากเมืองโคชิ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะชิโกกุ ซึ่งในสมัยนั้นเป็นบ้านของตระกูลโทสะ (Tosa clan) ที่ทรงอิทธิพล ยาทาโร่ได้ทำงานให้กับตระกูลโทสะและมีผลงานที่โดดเด่นยิ่งในการจัดการการ ค้าขายในเมืองโอซาก้า จนในปี ค.ศ.1870 เขาได้ก่อตั้งบริษัทขนส่งสินค้าที่มีชื่อว่า Tsukumo Shokai โดยมีเรือกลไฟไอน้ำ 3 ลำ ซึ่งเช่ามาจากตระกูลโทสะเพื่อดำเนินธุรกิจ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Mitsubishi ชื่อของบริษัทใหม่นั้นได้เปลี่ยนเป็น Mitsukawa Shokai ในปี ค.ศ.1872 และเปลี่ยนเป็น Mitsubishi Shokai ในปี ค.ศ.1874 ตามลำดับ

เครื่องหมายใบโอ๊คสามแฉก เป็นตราประจำตระกูลโทสะ

เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามชั้นซ้อนเรียงกัน เป็นตราประจำตระกูลอิวาซากิ รวมกันเป็นรูปใบจักรเรือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บนธงเดินเรือของบริษัท Tsukumo Shokai ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องหมาย Three-diamond สัญลักษณ์ประจำกลุ่ม Mitsubishi ในปัจจุบัน

เครื่องหมาย Mitsubishi Electric ทั้งในประเทศญี่ปุ่น
และประเทศต่างๆ ทั่วโลก

จะใช้สัญลักษณ์เดียวกันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป

ประวัติของ Mitsubishi Electric

ประวัติของ Mitsubishi Electric นั้นเป็นประวัติแห่งการพัฒนาสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1921 ครั้นในขณะนั้น เมื่อบริษัท Mitsubishi Shipbuilding Co. (ปัจจุบันคือบริษัทMitsubishi Heavy Industries จำกัด) มีการแยกบริษัทออกจากโรงงานในเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตมอเตอร์สำหรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่โดยบริษัทใหม่นั้นมีชื่อเรียกว่า Mitsubishi Electric Corporation

ในปีนั้นเอง บริษัทใหม่นี้ได้เข้าสู่ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทำการผลิต และดำเนินงานด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและตลอดช่วงทศวรรษต่อมาบริษัทได้ประสบความสำเร็จ ในการทำสัญญากับโครงการสำคัญมากมาย รวมถึงการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อยของรถไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

ในช่วงปีทศวรรษที่ 1930 Mitsubishi Electric ได้เริ่มการผลิต ติดตั้ง และบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมถึงการผลิตอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟฟ้า บริษัทมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายสาขาอย่างรวดเร็ว จนในทศวรรษที่ 1960 บริษัทได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทหนึ่งที่มีนวัตกรรมและมีสินค้าหลากหลายในประเทศญี่ปุ่น และในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1960นี้เอง บริษัทได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตที่ให้ความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาหลายปีก่อนที่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

ตลอดช่วงสองทศวรรษนี้ บริษัทได้เริ่มต้นขยายกิจการไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการริเริ่มการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการปรับอากาศชั้นสูง ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ระบบพลังงานในดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 จนถึงปัจจุบัน การก้าวเดินของ Mitsubishi Electric ได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์และความสุขของสังคม อุตสาหกรรม และทุกๆ คน อย่างน่าอัศจรรย์ ความสำเร็จทางเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่การเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลก ที่ผลิตจอ LED ขนาดใหญ่พิเศษสำหรับสนามกีฬา การเป็นผู้ผลิตจอโทรทัศน์ CRT ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตลาดผู้บริโภคการเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่ผลิตบันไดเลื่อนแบบโค้งแบบก้นหอย การเป็นผู้ผลิตลิฟต์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก การเป็นผู้นำเทคโนโลยีเสาอากาศสื่อสารในการให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์บนสายการบินรายแรกของโลก และอื่นๆ อีกมากมายปัจจุบันนี้ Mitsubishi Electric เป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีการดำเนินธุรกิจใน 35 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานมากกว่าหนึ่งแสนคน มีการรับรู้รายได้จากการขายมากกว่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ข้อมูลจากรายงานประจำปี ณ ปี ค.ศ.2007)

ผู้ก่อตั้ง

ยาทาโร่ อิวาซากิ (Yataro Iwasaki)

ชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน ผู้มีนามว่ายาทาโร่ อิวาซากิ (Yataro Iwasaki) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Mitsubishi แห่งแรกขึ้นเพื่อดำเนินกิจการขนส่งสินค้า ในปี ค.ศ.1870ในขณะนั้นประเทศญี่ปุ่นเพิ่งเปิดตนเองขึ้นหลังจากปิดประเทศมาอย่างยาวนานนับหลายศตวรรษและพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมชาติตะวันตก กิจการธุรกิจของยาทาโร่นั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการขยายออกไปอย่างมากมายทั้งในด้านการผลิตและการค้า แต่สงครามโลกครั้งที่สองนั้นทำให้กิจการที่เป็นหนึ่งภายใต้ชื่อ Mitsubishi เดียวกันนั้นสิ้นสุดลง และต้องแยกออกไปเป็นบริษัทหลายๆ บริษัท แต่ทั้งหมดนั้นมีรากฐานมาจาก Mitsubishi ดั้งเดิมเดียวกัน และมีธุรกิจครอบคลุมครบเกือบทุกด้านในทุกประเภทอุตสาหกรรม

ยาทาโร่ อิวาซากิ มาจากเมืองโคชิ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะชิโกกุ ซึ่งในสมัยนั้นเป็นบ้านของตระกูลโทสะ (Tosa clan) ที่ทรงอิทธิพล ยาทาโร่ได้ทำงานให้กับตระกูลโทสะและมีผลงานที่โดดเด่นยิ่งในการจัดการการค้าขายในเมืองโอซาก้า จนในปี ค.ศ.1870 เขาได้ก่อตั้งบริษัทขนส่งสินค้าที่มีชื่อว่า Tsukumo Shokai โดยมีเรือกลไฟไอน้ำ 3 ลำ ซึ่งเช่ามาจากตระกูลโทสะเพื่อดำเนินธุรกิจ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Mitsubishi ชื่อของบริษัทใหม่นั้นได้เปลี่ยนเป็น Mitsukawa Shokai ในปี ค.ศ.1872 และเปลี่ยนเป็น Mitsubishi Shokai ในปี ค.ศ.1874 ตามลำดับ