• ผู้ก่อตั้ง


  people

  ยาทาโร่ อิวาซากิ (Yataro Iwasaki)

  ชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน ผู้มีนามว่ายาทาโร่ อิวาซากิ (Yataro Iwasaki) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Mitsubishi แห่งแรกขึ้น เพื่อดำเนินกิจการขนส่งสินค้า ในปี ค.ศ.1870 ในขณะนั้นประเทศญี่ปุ่นเพิ่งเปิดตนเองขึ้นหลังจากปิดประเทศมาอย่างยาวนานนับหลายศตวรรษและพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมชาติตะวันตก กิจการธุรกิจของยาทาโร่นั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการขยายออกไปอย่างมากมายทั้งในด้านการผลิตและการค้า แต่สงครามโลกครั้งที่สองนั้นทำให้กิจการที่เป็นหนึ่งภายใต้ชื่อ Mitsubishi เดียวกันนั้นสิ้นสุดลง และต้องแยกออกไปเป็นบริษัทหลายๆ บริษัท แต่ทั้งหมดนั้นมีรากฐานมาจาก Mitsubishi ดั้งเดิมเดียวกัน และมีธุรกิจครอบคลุมครบเกือบทุกด้านในทุกประเภทอุตสาหกรรม

   

  ยาทาโร่ อิวาซากิ มาจากเมืองโคชิ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะชิโกกุ ซึ่งในสมัยนั้นเป็นบ้านของตระกูลโทสะ (Tosa clan) ที่ทรงอิทธิพล ยาทาโร่ได้ทำงานให้กับตระกูลโทสะและมีผลงานที่โดดเด่นยิ่งในการจัดการการค้าขายในเมืองโอซาก้า จนในปี ค.ศ.1870 เขาได้ก่อตั้งบริษัทขนส่งสินค้าที่มีชื่อว่า Tsukumo Shokai โดยมีเรือกลไฟไอน้ำ 3 ลำ ซึ่งเช่ามาจากตระกูลโทสะเพื่อดำเนินธุรกิจ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Mitsubishi ชื่อของบริษัทใหม่นั้นได้เปลี่ยนเป็น Mitsukawa Shokai ในปี ค.ศ.1872 และเปลี่ยนเป็น Mitsubishi Shokai ในปี ค.ศ.1874 ตามลำดับ

  ประวัติของ Mitsubishi Electric


  ประวัติของ Mitsubishi Electric นั้นเป็นประวัติแห่งการพัฒนาสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1921 ครั้นในขณะนั้น เมื่อบริษัท Mitsubishi Shipbuilding Co. (ปัจจุบันคือบริษัท Mitsubishi Heavy Industries จำกัด) มีการแยกบริษัทออกจากโรงงานในเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตมอเตอร์สำหรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่โดยบริษัทใหม่นั้นมีชื่อเรียกว่า Mitsubishi Electric Corporation

  ในปีนั้นเอง บริษัทใหม่นี้ได้เข้าสู่ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทำการผลิต และดำเนินงานด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และตลอดช่วงทศวรรษต่อมาบริษัทได้ประสบความสำเร็จ ในการทำสัญญากับโครงการสำคัญมากมาย รวมถึงการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อยของรถไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

  ในช่วงปีทศวรรษที่ 1930 Mitsubishi Electric ได้เริ่มการผลิต ติดตั้ง และบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมถึงการผลิตอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟฟ้า บริษัทมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายสาขาอย่างรวดเร็ว จนในทศวรรษที่ 1960 บริษัทได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทหนึ่งที่มีนวัตกรรมและมีสินค้าหลากหลายในประเทศญี่ปุ่น และในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1960 นี้เอง บริษัทได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตที่ให้ความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาหลายปีก่อนที่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

  ตลอดช่วงสองทศวรรษนี้ บริษัทได้เริ่มต้นขยายกิจการไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการริเริ่มการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการปรับอากาศชั้นสูง ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ระบบพลังงานในดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 จนถึงปัจจุบัน การก้าวเดินของ Mitsubishi Electric ได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์และความสุขของสังคม อุตสาหกรรม และทุกๆ คน อย่างน่าอัศจรรย์ ความสำเร็จทางเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่การเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลก ที่ผลิตจอ LED ขนาดใหญ่พิเศษสำหรับสนามกีฬา การเป็นผู้ผลิตจอโทรทัศน์ CRT ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตลาดผู้บริโภค การเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่ผลิตบันไดเลื่อนแบบโค้งแบบก้นหอย การเป็นผู้ผลิตลิฟต์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก การเป็นผู้นำเทคโนโลยีเสาอากาศสื่อสารในการให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์บนสายการบินรายแรกของโลก และอื่นๆ อีกมากมาย

  ปัจจุบันนี้ Mitsubishi Electric เป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีการดำเนินธุรกิจใน 35 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานมากกว่าหนึ่งแสนคน มีการรับรู้รายได้จากการขายมากกว่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ข้อมูลจากรายงานประจำปี ณ ปี ค.ศ.2007)

  Mitsubishi และเครื่องหมาย Three-Diamond อันเป็นที่รู้จัก


  ชื่อ Mitsubishi นั้นมีความหมายถึงตราสัญลักษณ์ Three-diamond (เพชรสามเม็ด) ในภาษาญี่ปุ่นเป็นการผสมคำกันระหว่างคำว่า มิต-ซู (Mitsu) และ ฮิ-ชิ (Hishi) โดยที่ มิต-ซู มีความหมายว่า สาม และฮิ-ชิ มีความหมายถึง Water Chestnut โดยคนญี่ปุ่นนั้นใช้คำนี้มาแต่ช้านานเพื่อแสดงถึงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือรูปทรงเพชร และคนญี่ปุ่นนิยมแปลงเสียง “h” เป็นเสียง “b” เมื่อปรากฎอยู่กลางคำ จึงทำให้ออกเสียงรวมกันระหว่าง มิต-ซู (Mitsu) และ ฮิ-ชิ (Hishi) เป็น มิต-ซู-บิ-ชิ (Mi-Tsu-Bi-Shi)

  ยาทาโร่ อิวาซากิ ผู้ก่อตั้งองค์กร Mitsubishi แต่ดั้งเดิม ได้เลือกเครื่องหมายรูปเพชรสามเม็ดเป็นตราสัญลักษณ์ประจำบริษัท เครื่องหมายนี้ได้มาจากการผสมผสานกันระหว่างใบโอ๊คสามแฉกซึ่งเป็นตราประจำตระกูลโทสะซึ่งเป็นนายจ้างแห่งแรกของยาทาโร่และตราสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามชั้นซึ่งเป็นตราประจำตระกูลอิวาซากิ

  ab2-t

  เครื่องหมายใบโอ๊คสามแฉก เป็นตราประจำตระกูลโทสะ

  เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามชั้นซ้อนเรียงกัน เป็นตราประจำตระกูลอิวาซากิ

  รวมกันเป็นรูปใบจักรเรือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บนธงเดินเรือของบริษัท Tsukumo Shokai

  ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องหมาย Three-diamond สัญลักษณ์ประจำกลุ่ม Mitsubishi ในปัจจุบัน

  ab2-logo

  เครื่องหมาย Mitsubishi Electric ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ ทั่วโลก

  จะใช้สัญลักษณ์เดียวกันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป

 • 1964

  •Kang Yong Electric Public Company Limited (บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)) "KYE" ก่อตั้งขึ้นจากชื่อเดิม “Kang Yong Electric Manufacturing Co., Ltd.” (บริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) ภายใต้การลงทุนร่วมระหว่างครอบครัวโพธิวรคุณและ Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยี่ห้อ “Mitsubishi Electric” *โรงงานการผลิตต่างประเทศสำหรับ Mitsubishi Electric Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) ที่เก่าแก่ที่สุด

  1971

  •Kang Yong Watana Co., Ltd. (บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด) "MKY" ก่อตั้งขึ้นในฐานะสำนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

  1975

  •ก้าวแรกของบริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) "MEATH" เริ่มต้นขึ้นในนาม "Burapa Power Broad Industry Company Limited" ในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมของระบบอัตโนมัติในโรงงาน

  1977

  •Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด) "MET" ก่อตั้งขึ้นจากการลงทุนร่วมระหว่าง Mitsubishi Electric Corporation (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค) (ประเทศญี่ปุ่น) และ Worachak Engineering Limited (วรจักร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ภายใต้ชื่อบริษัท: Worachak International Co., Ltd. (บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) (ลิฟท์/บันไดเลื่อนและระบบปรับอากาศ “Mitsubishi”, ระบบเครื่องกลและไฟฟ้า, โทรคมนาคม, ผลิตภัณฑ์พิเศษ)

  1988

  •Siam Compressor Industry Co., Ltd. (บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด) "SCI" ได้ก่อตั้งขึ้น ธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขายคอมเพรซเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ

  1989

  •Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด) "MCP" ก่อตั้งขึ้นในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องปรับอากาศ (ประเทศไทย) จำกัด) "MCP" ประสบความสำเร็จในการผลิตระบบปรับอากาศ 40,000,000 ชุด

  1991

  •Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd (บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด) "AMEC" ก่อตั้งขึ้นในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับลิฟต์และบันไดเลื่อน
  •Mitsubishi Electric Thai Foundation (มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย) ก่อตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมจิตอาสา

  1992

  •Mitsubishi Electric Asia Coordination Center (ศูนย์ประสานงาน มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย) "MACC" ก่อตั้งขึ้นในฐานะสำนักงานสาขา

  1993

  •Kang Yong Electric Public Company Limited (บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)) "KYE" ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในรายการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยการจดทะเบียนและจ่ายเงินลงทุน 220 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้อยู่ที่ 10 บาทพร้อมหุ้นสามัญทั้งหมด 22 ล้านหุ้น

  1996

  •Mitsubishi Electric Thai Auto Parts Co., Ltd (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด) "META" ก่อตั้งขึ้นในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับอุปกรณ์ยานยนต์

  1998

  •MACC ได้ผสานรวมเป็น Mitsubishi Electric Asia Corporated Office (สำนักงานใหญ่ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย) "MEAP-TH"

  2002

  •ก่อตั้ง บริษัท เมลโคไทย แคปปิตอล จำกัด
  เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารด้านการเงิน
  แก่บริษัทในกลุ่ม
  •SCI ประสบความสำเร็จในการผลิตคอมเพรซเซอร์ 10,000,000 ชุด

  2004

  •Kang Yong Watana Co,.Ltd (บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mitsubishi Electric Kang Yong Watana
  Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด) "MKY" และกลายเป็นผู้นำในประเภทเครื่องปรับอากาศพร้อมแรงผลักดันในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อความสำเร็จในอนาคต

  2005

  •ในปี 2005 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 30 ปีของบริษัท Burapa Power Broad Industry Company Limited (บริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด) ได้เปลี่ยนชื่อของตนเองเป็น Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ
  อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) "MEATH"

  2007

  •MEATH ประสบความสำเร็จในการผลิตวัตต์อาวร์มิเตอร์ 10,000,000 ชุด

  2009

  •จัดตั้งห้องทดสอบเสียงเครื่องปรับอากาศที่
  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์
  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือ เป็นห้องทดสอบ
  ที่ได้มาตรฐานและดีที่สุดในเอเชีย
  •Worachak International Co., Ltd. (บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด) "MET"

  2013

  •บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ร่วมทุนกับ
  บริษัท เอฟ. เอ. เทค จำกัด ก่อตั้ง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
  แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้จำหน่ายและบริการ
  สำหรับผลิตภัณฑ์ Factory Automation และ CNC
  •Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด) "ME-TH(ACO)"
  ก่อตั้งขึ้นในฐานะสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

  2015

  •ครบรอบ 50 ปี Kang Yong Electric Public Co., Ltd. (บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)) "KYE"
  •Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์
  (ประเทศไทย) จำกัด) "MCP" ประสบความสำเร็จในการผลิตระบบปรับอากาศ 40,000,000 ชุด
  •ศูนย์การฝึกอบรมของ Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด) "MET" ได้เปิดแล้ว
  •ครบรอบ 40 ปี Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น จำกัด) "MEATH"
  •MKY ได้เปิด “The Advance & Innovation Center (AI Center)” เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมใหม่
  •ทำการขยาย Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด)
  "ME-TH" ให้เป็นสำนักงานขายสำหรับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ