กลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านความสะดวกสบายและเติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวิตยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอคุณค่าใหม่ๆ ให้กับสังคมด้วยธุรกิจที่น่าสนใจและหลากหลาย ทำให้กลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันดีในด้านต่างๆ ดังนี้

  • มีสำนักงานปฏิบัติการขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การตลาดและการขาย การให้บริการ เป็นศูนย์รวมในการดำเนินธุรกิจของภูมิภาค
  • สินค้าและบริการของกลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ เพราะเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจในประเทศไทยมีมูลค่าสูงเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี
  • มีทีมงานที่เชี่ยวชาญสำหรับการวิจัยและพัฒนาสินค้า ทั้งยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมไปกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
  • หัวใจหลัก หรือ ดี.เอ็น.เอ. ของบริษัทมิตซูบิชิ ที่ได้บ่มเพาะมายาวนานคือ
  • Mitsubishi Electric ใส่ใจต่อลูกค้า มุ่งไปข้างหน้า และยึดมั่นในคำสัญญา “เราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)”


รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

นโยบายหลักของเราคือมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อยกระดับคุณค่าทั้งทางวัตถุและจิตใจ สร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกแห่งหน เพื่อความก้าวหน้าของสังคมในอนาคต

การยืนหยัดบนความถูกต้องและความยุติธรรม

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากมุ่งหวังแต่เพียงผลกำไร แต่เราให้ความสำคัญกับคู่ค้า ลูกค้าผู้บริโภค ประสานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างฐานการเติบโตที่แข็งแกร่ง

การขยายธุรกิจไปสู่นานาชาติด้วยความเข้าใจระดับโลก

เราทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจทั่วทุกมุมโลก โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นกำลังหลักในการ ช่วยพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สร้างมิตรภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสันติสุขของทุกฝ่าย

กลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาเป็นอับดับหนึ่ง ท่านจึงสามารถมั่นใจและภูมิใจได้ ในการร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พนักงานทุกท่านสามารถทำงานไปสู่เป้าหมาย ด้วยความสุข พร้อมกับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric อย่างยั่งยืน

Mitsubishi Electric ประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในด้านบริหารครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การตลาด การขาย และการให้บริการ

กลุ่ม Mitsubishi Electric ให้ความสำคัญต่อสังคมและชุมชน เราสนับสนุนบุคลากร เงินทุน และทรัพยากรการบริหารจัดการอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสให้ทุกคน ประเทศชาติ เพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กัน