หลักการดำเนินธุรกิจ
ABOUT US

พันธกิจองค์กร

เราในที่นี้คือ Mitsubishi Electric Group จะมีส่วนในการสร้างสังคมให้มีชีวิตชีวา และยั่งยืนผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

ฉลองครบรอบ 100 ปี Mitsubishi Electric Group Mitsubishi Electric Group ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564เราขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาตลอดปี 2564 เราจะมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่คุณต่อไปในอีก ​​100 ปีข้างหน้า

หลักการดำเนินธุรกิจ 7 ประการ

1.ความไว้วางใจ

เราสร้างความสัมพันธ์จากความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงสังคม ลูกค้า ผู้ผลิต และพนักงานที่ทำงานร่วมกัน

2.คุณภาพ

เรารับรองความพึงพอใจของสังคม และลูกค้า ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพดีที่สุด

3.เทคโนโลยี

เราให้คุณค่าใหม่ๆแก่สังคมโดยการพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถในสถานที่ทำงานจริง

4.จริยธรรม และการปฎิบัติตามระเบียบ

เราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมระดับสูง และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงบรรทัดฐานของสังคม

5.ความเป็นมนุษย์

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย ส่งเสริมความหลากหลาย เคารพบุคลิกภาพ และสิทธิมนุษยชน

6.สิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้อง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโลกให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

7.สังคม

เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นในฐานะองค์กรที่เป็นประชาชน

ถ้อยแถลง
ขององค์กร

ถ้อยแถลงของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)” สะท้อนถึงเป้าหมายและทัศนคติของ Mitsubishi Electric Group ในการ “แสวงหาสิ่งที่ดีกว่า” ระหว่างที่เราเปลี่ยนแปลงและเติบโต พวกเราทุกคนในกลุ่มมีความมุ่งมั่น และความกระตือรือร้นมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในการสร้าง “พรุ่งนี้ที่ดีกว่า”