พันธกิจองค์กร


เราในที่นี้คือ Mitsubishi Electric Group จะมีส่วนในการสร้างสังคมให้มีชีวิตชีวา และยั่งยืนผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

ฉลองครบรอบ 100 ปี Mitsubishi Electric Group

Mitsubishi Electric Group ครบรอบ 100 ปีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เราขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาตลอดปี 2564

เราจะมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่คุณต่อไปในอีก ​​100 ปีข้างหน้า

หลักการดำเนินธุรกิจ 7 ประการ

1. ความไว้วางใจ

เราสร้างความสัมพันธ์จากความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงสังคม ลูกค้า ผู้ผลิต และพนักงานที่ทำงานร่วมกัน

2. คุณภาพ

เรารับรองความพึงพอใจของสังคม และลูกค้า ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพดีที่สุด

3. เทคโนโลยี

เราให้คุณค่าใหม่ๆแก่สังคมโดยการพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถในสถานที่ทำงานจริง

4. จริยธรรม และการปฎิบัติตามระเบียบ

เราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมระดับสูง และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงบรรทัดฐานของสังคม

5. ความเป็นมนุษย์

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย ส่งเสริมความหลากหลาย เคารพบุคลิกภาพ และสิทธิมนุษยชน

6. สิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้อง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโลกให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

7. สังคม

เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นในฐานะองค์กรที่เป็นประชาชน


ถ้อยแถลงขององค์กร


ถ้อยแถลงของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)”

สะท้อนถึงเป้าหมายและทัศนคติของ Mitsubishi Electric Group ในการ “แสวงหาสิ่งที่ดีกว่า”

ระหว่างที่เราเปลี่ยนแปลงและเติบโต พวกเราทุกคนในกลุ่มมีความมุ่งมั่น และความกระตือรือร้น

มุ่งสู่เป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในการสร้าง “พรุ่งนี้ที่ดีกว่า”