ที่ตั้งกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย


บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (ME-TH)
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด (AMEC)
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (KYE)
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP)
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (MEATH)
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (MELFT)
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (MET)
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด (META)
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY)
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด (SCI)
บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จำกัด (MTC)
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย (METF)