ประเทศไทย
ABOUT US
1964

Kang Yong Electric Public Company Limited (บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)) “KYE” ก่อตั้งขึ้นจากชื่อเดิม “Kang Yong Electric Manufacturing Co., Ltd.” (บริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) ภายใต้การลงทุนร่วมระหว่างครอบครัวโพธิวรคุณและ Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยี่ห้อ “Mitsubishi Electric” *โรงงานการผลิตต่างประเทศสำหรับ Mitsubishi Electric Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) ที่เก่าแก่ที่สุด

1971

Kang Yong Watana Co., Ltd. (บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด) “MKY” ก่อตั้งขึ้นในฐานะสำนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

1975

ก้าวแรกของบริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) “MEATH” เริ่มต้นขึ้นในนาม “Burapa Power Broad Industry Company Limited” ในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมของระบบอัตโนมัติในโรงงาน

1977

• Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด) “MET” ก่อตั้งขึ้นจากการลงทุนร่วมระหว่าง Mitsubishi Electric Corporation (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค) (ประเทศญี่ปุ่น) และ Worachak Engineering Limited (วรจักร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ภายใต้ชื่อบริษัท:
Worachak International Co., Ltd. (บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) (ลิฟท์/บันไดเลื่อนและระบบ
ปรับอากาศ “Mitsubishi”, ระบบเครื่องกลและไฟฟ้า, โทรคมนาคม, ผลิตภัณฑ์พิเศษ)

1988

• Siam Compressor Industry Co., Ltd. (บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด)
“SCI” ได้ก่อตั้งขึ้นธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขายคอมเพรซเซอร์สำหรับ
เครื่องปรับอากาศ

1989

• Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด) “MCP” ก่อตั้งขึ้นในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องปรับอากาศ (ประเทศไทย) จำกัด) “MCP” ประสบความสำเร็จในการผลิตระบบปรับอากาศ 40,000,000 ชุด

1991

• Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd (บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด) “AMEC”
ก่อตั้งขึ้นในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับลิฟต์และบันไดเลื่อน
• Mitsubishi Electric Thai Foundation (มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย) ก่อตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรม
จิตอาสา

1992

• Mitsubishi Electric Asia Coordination Center (ศูนย์ประสานงาน มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย) “MACC” ก่อตั้งขึ้นในฐานะสำนักงานสาขา

1993

• Kang Yong Electric Public Company Limited (บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน))
“KYE” ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในรายการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยการจดทะเบียนและจ่ายเงินลงทุน 220 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้อยู่ที่ 10 บาทพร้อมหุ้นสามัญทั้งหมด 22 ล้านหุ้น

1996

• Mitsubishi Electric Thai Auto Parts Co., Ltd (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด) “META” ก่อตั้งขึ้นในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับอุปกรณ์ยานยนต์

1998

• MACC ได้ผสานรวมเป็น Mitsubishi Electric Asia Corporated Office
(สำนักงานใหญ่ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย) “MEAP-TH”

2002

• ก่อตั้ง บริษัท เมลโคไทย แคปปิตอล จำกัด เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารด้านการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม
• SCI ประสบความสำเร็จในการผลิตคอมเพรซเซอร์ 10,000,000 ชุด

2004

• Kang Yong Watana Co,.Ltd (บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นMitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริคกันยงวัฒนา จำกัด) “MKY” และกลายเป็นผู้นำในประเภทเครื่องปรับอากาศพร้อมแรงผลักดันในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อความสำเร็จในอนาคต

2005

• ในปี 2005 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 30 ปีของบริษัท Burapa Power Broad Industry Company Limited (บริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด) ได้เปลี่ยนชื่อของตนเองเป็น Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) “MEATH”

2007

• MEATH ประสบความสำเร็จในการผลิตวัตต์อาวร์มิเตอร์ 10,000,000 ชุด

2009

• ในปี 2005 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 30 ปีของบริษัท Burapa Power Broad Industry Company Limited (บริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด) ได้เปลี่ยนชื่อของตนเองเป็น Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) “MEATH”

2013

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ร่วมทุนกับบริษัท เอฟ. เอ. เทค จำกัด
ก่อตั้ง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้จำหน่าย
และบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ Factory Automation และ CNC
• Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด) “ME-TH(ACO)”

2015

• ครบรอบ 50 ปี Kang Yong Electric Public Co., Ltd.(บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)) “KYE”
• Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd (บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด) “MCP” ประสบความสำเร็จในการผลิตระบบปรับอากาศ 40,000,000 ชุด
• ศูนย์การฝึกอบรมของ Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด) “MET” ได้เปิดแล้ว
• ครบรอบ 40 ปี Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd.(บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น จำกัด) “MEATH”
• MKY ได้เปิด “The Advance & Innovation Center (AI Center)” เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมใหม่
• ทำการขยาย Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด) “ME-TH” ให้เป็นสำนักงานขายสำหรับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ