ข้อมูลพื้นฐาน
ABOUT US

Mitsubishi Electric เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีรากฐานมาจากกลุ่ม Mitsubishi ในประเทศญี่ปุ่น
โดย Mitsubishi Electric มีจุดมุ่งเน้นในการผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท่านสามารถพบผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi Electric ที่มีความหลากหลายได้ทั่วไปตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่พบเห็นได้ทุกวันจนถึงห้วงอวกาศ

Mitsubishi Electric

มีการแบ่งส่วนธุรกิจออกเป็น 12 ประเภท ได้แก่

ระบบอาคาร
Building Systems

ระบบอัตโนมัติในโรงงาน
Factory Automation Systems

อุตสาหกรรมอวกาศ
Space Systems

กลุ่มระบบพลังงานและไฟฟ้า
Energy and Electric Systems

ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร
Information/Communication Systems

ระบบคมนาคม
Transportation Systems

ชิ้นส่วนยานยนต์
Automotive Equipment

ระบบปรับอากาศ
Air Conditioning Systems

ระบบภาพเพื่อการแสดงผลและการนำเสนอ
Visual Information Systems

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
Home Products

ระบบสาธารณสุข
Public Systems

เซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ
Semiconductors/Devices

เครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

Global Network

กลุ่มธุรกิจ Mitsubishi Electric ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนั้น ครอบคลุมตั้งแต่ประเทศปากีสถานจนถึงนิวซีแลนด์ (ไม่นับรวมหน่วยธุรกิจในประเทศจีน)
เป็นระยะทางกว่า 14,000 กิโลเมตร

ประเทศไทยถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ Mitsubishi Electric ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะประเทศไทยมีถึง 11 หน่วยธุรกิจ จาก 28 หน่วยธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งนับได้ว่าเป็นการลงทุนที่มากที่สุดในภูมิภาคและยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขายและบริการ โรงงานการผลิต สำนักงานบริการด้านการเงินกับหน่วยธุรกิจสำนักงานประสานงานภูมิภาค และมูลนิธิเพื่อทำพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีพนักงานในประเทศไทยกว่า 20,000 คน
(ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2559)

(ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2559)