ชมบรรยากาศ
Environment

Vdo&Gallery

Mitsubishi Electric มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และเพื่อรองรับการขยายตัวสำหรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต