Careers

ร่วมงานกับเรา
ช่างซ่อมบำรุง (ลิฟต์และบันไดเลื่อน) ประจำศูนย์บริการ MET
อ่านรายละเอียด
เจ้าหน้าที่แผนกเซอร์วิส MEATH
อ่านรายละเอียด
ช่างเทคนิค(งานเจียร, EDM, Wire-Cut) MEATH
อ่านรายละเอียด
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ MEATH
อ่านรายละเอียด
/ 1
Visit Mitsubishi Electric website Thailand