ร่วมงานกับเรา


  รายละเอียดงาน

  ช่างซ่อมบำรุง ลิฟต์และบันไดเลื่อน

  จำหน่าย, ติดตั้ง และบริการ ลิฟต์และบันไดเลื่อน Mitsubishi แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (ถนนบางนา-ตราด กม.6.5, สมุทรปราการ)

  รายละเอียดงาน

  • เข้าบริการลิฟต์และบันไดเลื่อน, การเรียกบริการทางโทรศัพท์ และงานซ่อมให้เป็นไปตามตารางการเข้าบริการ และตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ตรวจสอบสภาพลิฟต์และบันไดเลื่อน และจดบันทึกลงในรายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • จัดการงานซ่อมให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชายอายุไม่เกิน 27 ปี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.
  • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • ต้องไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
  แบ่งปันงานนี้