ABOUT US

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (KYE)

รายละเอียด

KYE ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนายสิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ในนามของบริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” และในปี 2536 บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)” ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “ KYE” โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 73 ไร่ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่อง หมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ เครื่องปั๊มน้ำและเครื่องเป่ามือ โดยได้รับลิขสิทธิ์ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน

บริษัทฯได้รับรางวาลจากการดำเนินธุรกิจมากมาย เช่น รางวัล Good Design Award จากประเทศญี่ปุ่น, รางวัล Green industry, รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ติดต่อกัน11ปี, รางวัล IP Champion (รางวัลด้านผู้ประกอบธุระกิจดีเด่น สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)

ที่อยู่

67 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20, ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เว็บไซต์

www.mitsubishi-kye.com

อีเมลรับสมัครงาน

recruit@kye.meap.com, Tipnapar.c@kye.meap.com