บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (ME-TH)


บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย มีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นสำนักงานประสานงานภูมิภาคภาคพื้นเอเชีย ดูแลประสานงาน ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Power system นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิทช์เกียร์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดย่อม เพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ในอาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น18 บนถนนสาทรใต้ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีและสุรศักดิ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4) ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2561

เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่18 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
อีเมลล : Recruitment.TH@asia.meap.com
เว็บไซต์ : www.mitsubishielectric.asia