บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (ME-TH)


ME-TH (ACO) เป็นหนึ่งในกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย มีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นสำนักงานประสานงานภูมิภาคภาคพื้นเอเชีย ดูแลประสานงาน ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Power system นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิทช์เกียร์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดย่อม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่18 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
อีเมลล : Recruitment.TH@asia.meap.com
เว็บไซต์ : https://th.mitsubishielectric.com/th/about/local/locations/th001/index.html