ABOUT US

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (MELFT)

รายละเอียด

จัดจำหน่าย และ การตลาด อุปกรณ์ที่ใช้ ควบคุมการทำงานของเครี่องจักร ภายใต้เครื่องหมายการค้า “MITSUBISHI ELECTRIC”  รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา ออกแบบโปรมแกรมควบคุมการทำงาน ประกอบติดตั้ง ซ่อมบำรุง และฝึกอบรม ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้งานอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ (AUTOMATION SYSTEM) ที่ใช้ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

ที่อยู่

เลขที่ 101 ตึก ทรู ดิจิทัล พาร์ค ออฟฟิศ ชั้น5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

เว็บไซต์

www.mitsubishifa.co.th

อีเมลรับสมัครงาน

Amorntip@mitsubishifa.co.th