บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (MELFT)


จำหน่าย บริการและการตลาดผลิตภัณฑ์ Factory Automation, CNC

ชั้น 7 อาคาร SV ซิตี้ อาคาร 1 ชั้น 12, 896/19 และ 20 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2682-6522-31
โทรสาร : 0-2682-6020
อีเมลล์ : Amorntip@mitsubishifa.co.th
เว็บไซต์ : www.mitsubishifa.co.th