บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (MELFT)


จัดจำหน่าย และ การตลาด อุปกรณ์ที่ใช้ ควบคุมการทำงานของเครี่องจักร ภายใต้เครื่องหมายการค้า “MITSUBISHI ELECTRIC”  รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา ออกแบบโปรมแกรมควบคุมการทำงาน ประกอบติดตั้ง ซ่อมบำรุง และฝึกอบรม ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้งานอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ (AUTOMATION SYSTEM) ที่ใช้ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

อาคาร เอสวี ซิตี้ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12, 896/19 และ 20 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
สมัครงานโทร: 02 682 6522 ต่อ 3731 แฟกซ์: 02 682 9750
อีเมลรับสมัครงาน : Amorntip@mitsubishifa.co.th
เว็บไซต์ : www.mitsubishifa.co.th