บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY)


บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการด้านเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบภาพเพื่อการแสดงผลและการมองเห็น บริษัทฯยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2550–พ.ศ.2556) จากรางวัลดังกล่าวเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯของเราได้ให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และเรายังให้ความสำคัญกับกิจกรรมส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและระหว่างพนักงานด้วยกัน จึงทำให้พนักงานของเราทุกคน มีความสุขในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังดูแลไปถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของครอบครัวของพนักงานทุกคนอีกด้วย

28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2763-7000 ต่อ 3214
โทรสาร : 0-2379-4762
อีเมลล์ : Pongsakorn@mky.meap.com
เว็บไซต์ : www.mitsubishi-kyw.co.th