บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY)


บริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มากว่า 45 ปี เป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน ต้องการคนรุ่นใหม่ มีความคิดทันสมัย เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สมัครงานโทร: 02 763 7000 ต่อ 3218 หรือ ต่อ 3223 แฟกซ์: 02 379 4759-62
อีเมลสมัครงาน: Pittaya@mky.meap.com, Jeerapong.nal@mky.meap.com
เว็บไซต์: www.mitsubishi-kyw.co.th