บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด (SCI)


ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด หรือเรียกชื่อย่อว่า SCI เป็นผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ ROTARY สำหรับเครื่องปรับอากาศแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2533 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลและจัดการของบริษัท MITSUBISHI ELECTRIC ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการผลิตคอมเพรสเซอร์มากกว่า 70 ปี

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้ขยายกำลังการผลิตไปสู่คอมเพรสเซอร์ SCROLL ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่าง FRAME COMPLIANCE MECHANISM (FCM) ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดนี้ของคอมเพรสเซอร์ SCROLL จากบริษัท MITSUBISHI ELECTRIC จะสามารถตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการผลิตคอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงานสูงสุดเช่นเดียวกัน

ทุกขั้นตอนของการผลิตถูกควบคุมและดูแลโดยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เหนือกว่า ดังนั้นบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด จึงสามารถขยายตลาดไปได้ทั่วโลก และดำเนินธุรกิจได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง

สำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 87/10 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสำนักงานการตลาดตั้งอยู่ เลขที่ 979/108-110 ชั้น 32 อาคาร SM TOWER ถนนพหลโยธิน สามเสนใน, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วิสัยทัศน์

“ เป็นผู้นำในธุรกิจคอมเพรสเซอร์สำหรับระบบทำความเย็น และระบบทำความร้อน ที่เป็นเลิศด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ”

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 87/10 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-490900 ต่อ 119,120
โทรสาร : 038-400612
อีเมลล์ : recruitment@siamcompressor.com , anuwuchm@siamcompressor.com, akekaluks@siamcompressor.com
เว็บไซต์ www.siamcompressor.com