• คณะนักศึกษาเยี่ยมชม บริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด (META)
  • 21/08/2018

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด (META) หนึ่งในกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ จากภาควิชาสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 54 คน ในการเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง โดยการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากคณะผู้บริหารและพนักงาน META นอกจากนี้น้องๆได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ในโรงงาน Automotive และ Car Audio โดยในครั้งนี้น้องๆได้มีโอกาสพบปะกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งทำงานอยู่ที่ META มาแบ่งปันประสบการณ์ และแนะแนวชีวิตการทำงานในอนาคตด้วย

       

 

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ