• Mitsubishi Electric มอบเงิน 1 ล้านบาท
  • 07/09/2021

นายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

และผู้แทนจาก 3 กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)

มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่มูลนิธิพุทธรักษาเพื่อร่วมจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ

.

“โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ” เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ที่ใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวและสีเหลืองอ่อน เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาล รวมถึงแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

#MitsubishiElectric

#MitsubishiElectricSpirit

#ChangesForTheBetter

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ