• มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมสนับสนุนโครงการ “ประทีปเด็กไทย”
  • 13/11/2019

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมส่งมอบเงินสนับสนุนจำนวน 270,000 บาท ให้กับ “โครงการประทีปเด็กไทย” เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมถึงทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี เพื่อให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมไทย ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพฯ

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ