< กลับหน้ารวมข่าว

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จัดกิจกรรม “พนักงานจิตอาสา ปลูกปะการัง”

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จัดกิจกรรม “พนักงานจิตอาสา ปลูกปะการัง” คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลไทย ณ หาดนางรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

16 ต.ค. 17

นายชินจิ ซาซากิ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และ นาวาตรีศุภชัย สุวัฒนา แห่งฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย รวมกว่า 500 คน ร่วมกันปลูกปะการัง ณ หาดนางรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกรักษ์ในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแนวปะการังที่เสียหาย ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยกิจกรรมปลูกปะการังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมที่กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น อันสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า – Changes for the Better”