• มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบทุนการศึกษา
  • 06/09/2018

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดยนายอาสา สารสิน (ตรงกลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธานกรรมการ คือ นายชินจิ ซาซากิ (ที่ 2 จากขวา) และ นายเรียวจิ อันโด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย ตลอดจนเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจศึกษาและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ อันสอดคล้องกับปณิธานของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 25 ปีของกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว จำนวน 420 คน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,222,000 บาท โดยพิธีจัดขึ้น ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

  

 

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ