• มอบทุนการศึกษา
  • 16/11/2016

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย สนับสนุนการศึกษาไทย มอบทุนการศึกษา 1,200,000 บาท

ให้แก่นิสิตนักศึกษาไทยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23

 

นายชินจิ ซาซากิ (แถวที่ 2 ตำแหน่งที่ 5 จากขวา) รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย พร้อมด้วย นายเรียวจิ อันโด (แถวที่ 2  ตำแหน่งที่ 5 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิฯ และ นายโอซามุ โคชิ (แถวที่ 2  ตำแหน่งที่ 4 จากขวา) กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ร่วมมอบทุนแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถให้มีโอกาสทางการศึกษา อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตต่อไป  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ที่มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการตอบแทนและสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมไทย โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ