• มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย สนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทย
  • 23/03/2018

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย นำโดย นายเรียวจิ อันโด รองประธานกรรมการ มูลนิธิฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 270,000 บาทให้แก่ พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เพื่อสนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทย สร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กที่อยู่ในชนบทและขาดโอกาสทางการศึกษา โดยในวันงานพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ตำบลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสายังได้ร่วมทำกิจกรรมเล่นเกม แจกของรางวัล พร้อมด้วยรับชมการแสดงน่ารักๆจากเด็กๆ บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน

สำหรับโครงการประทีปเด็กไทยนั้นได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531 มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอายุ 2-6 ปี เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ในชนบท ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพิ่มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระทางครอบครัวและเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถจัดสรรเวลาในการดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึง โดยภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เด็กๆจะได้รับการดูแลทั้งด้านวิชาการ โภชนาการและทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมไปพร้อมกัน   ทั้งนี้ การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งนั้นใช้งบประมาณในการสร้าง 270,000 บาท และหากต้องสร้างศูนย์ฯครอบคลุมทุกตำบล อำเภอ ทั่วประเทศไทย จำนวน 7,000 แห่ง ตามที่โครงการตั้งเป้าหมายไว้นั้น จะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงมาก ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการจึงต้องขอรับบริจาคเงินจากคนไทยรวมถึงองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตของชาติ

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กไทยได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ท่ามกลางสังคมที่ดี และเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยของเราให้ก้าวหน้าต่อไปได้

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ