• มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบทุนแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ประจำปี 2560
  • 12/09/2017

นายชินจิ ซาซากิ พร้อมด้วย นายเรียวจิ อันโด รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และนายโอซามุ โคชิกรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 24 ปีของกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว จำนวน 400 คน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,022,000 บาท สำหรับกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทย เพื่อที่จะสามารถเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติและเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป อันสอดคล้องกับปณิธานของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ นั่นคือ “Changes for the Better” โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ