• ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” ปีที่ 4
  • 29/08/2019

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำทีมผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” (Science Classroom 2019) เพื่อต่อยอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำการทดลองอย่างสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 และจะหมุนเวียนไปยังกลุ่มบริษัท MITSUBISHI ELECTRIC โดยในปีนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 135 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “การถ่ายเทความร้อน” โดยมีทีมวิศวกรมืออาชีพเป็นผู้บรรยาย พร้อมนำชม AI Gallery เทคโนโลยีอันทันสมัยของกลุ่มบริษัท  MITSUBISHI ELECTRIC อย่างสนุกสนาน และแฝงไปด้วยความรู้อีกมากมาย และนี่คืออีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มบริษัท MITSUBISHI ELECTRIC ที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่มีเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better) ในการมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน ณ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

    

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ