• โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  • 13/11/2017

นางอุษณีย์ ธโนศวรรย์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบทุน “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท นำโดย มร.เรียวจิ อันโด (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย พร้อมด้วย มร.โอซามุ โคชิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ และ นายกริช ทองนาค กรรมการมูลนิธิฯ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนมอบทุนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รวมโรงเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 570 โรงเรียน เป็นเงิน 5,700,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนอาหารกลางวัน นำเงินทุนสนับสนุนดังกล่าวไปซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อสร้างผลผลิต และนำมาประกอบอาหาร ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวันทุกคนอย่างมีคุณภาพ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ