• โครงการ ‘วัดสร้างสุข’
  • 16/11/2016

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย สนับสนุนโครงการ ‘วัดสร้างสุข’

เพื่อปลูกฝังให้คนไทยมีระเบียบวินัย ผ่านกิจกรรม 5ส

ณ วัดระเวิงรังสรรค์ และโรงเรียนบ้านระเวิง จ.ชลบุรี

img_6050-r

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดย นายชินโกะ ทานิโมะโตะ ประธานบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด และ นายกริช ทองนาค ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Electric ประเทศไทย กว่า 400 คน ร่วมโครงการ “วัดสร้างสุข” ณ วัดระเวิงรังสรรค์ และโรงเรียนบ้านระเวิง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยผ่านวิถีของ 5ส สู่ชุมชุนและสังคมไทย โดยอาศัยวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างให้เกิดการตื่นตัวในการเข้าวัด ตลอดจนกระตุ้นให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความสุขให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมที่มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

 

1  img_6133

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ