• กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric จัดโครงการให้ความรู้ในหัวข้อ “Get Ready for Career” กับ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 16/11/2020
วันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric จัดโครงการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวในการทำงานกับสถานประกอบการ ในหัวข้อ “Get Ready for Career” กับ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนกว่า 50 คน เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียนรู้ การพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจ โดยเรียนรู้ผ่าน Workshop จากการทำงานในบริษัทจำลอง เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่บริษัทฯ มีความตั้ง ใจส่งต่อประสบการณ์ให้กับน้องๆ ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป
แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ