• 2018 วัดพระบาทน้ำพุ
  • 05/11/2018

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 153,909 บาท ให้แก่วัดพระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยมีท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นผู้รับมอบ สำหรับการบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอดส์และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบติดเชื้อโรคเอดส์จากบิดามารดาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของทางวัด ตลอดจนเพื่อให้วัดได้ใช้ประโยชน์ตามความจำเป็นต่างๆ อาทิค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ  เป็นต้น

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ