< กลับหน้ารวมข่าว

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบเงินบริจาค แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบเงินบริจาค จำนวน 153,909 บาท ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

05 พ.ย. 18

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 153,909 บาท ให้แก่วัดพระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยมีท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นผู้รับมอบ สำหรับการบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอดส์และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบติดเชื้อโรคเอดส์จากบิดามารดาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของทางวัด ตลอดจนเพื่อให้วัดได้ใช้ประโยชน์ตามความจำเป็นต่างๆ อาทิค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ  เป็นต้น