< กลับหน้ารวมข่าว

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (KYE) รับรางวัล "CSR-DIW Continuous Award" ประจำปี 2562

30 ก.ย. 19

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (KYE) หนึ่งในกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย รับรางวัล “CSR-DIW Continuous Award” ประจำปี 2562 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน