• มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย รับรางวัลองค์กรภาคเอกชน
  • 27/09/2018

นายเรียวจิ อันโด รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ รับมอบโล่รางวัลในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันของภาคเอกชน กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และชุมชนท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อันเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ตระหนักอยู่เสมอในการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น อันสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า

เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า – Changes for the Better

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ