• Mitsubishi Electric Day
  • 02/04/2018

ในวันศุกร์30มีนาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯได้จัดงาน “Mitsubishi Electric Day” ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ นิสัต/นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยของตน ที่ปัจจุบันทำงานอยู่ในกลุ่ม Mitsubishi Electric รวมถึงพี่ๆHR มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครงาน และการก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานด้วยความพร้อม โดยมีน้องๆจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ