• Mitsubishi Electric Group : Open House 2019
  • 26/02/2019

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย จัดงาน Open House ประจำปี 2019 ที่ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กับตำแหน่งงานกว่า 200 อัตรา ซึ่งในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจส่งใบสมัคร และเข้าสัมภาษณ์ มากว่า 400คน

 

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ