< กลับหน้ารวมข่าว

Mitsubishi Electric x Mahidol University

29 ม.ค. 19

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย (ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดย บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด) จัดกิจกรรม careers workshop ให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในกิจกรรมได้จำลองสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ในรูปแบบบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน ที่จะต้องเจอกับสถานการณ์และเป้าหมายที่แตกต่างกัน และยังต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวทำงานกับผู้อื่นอีกด้วย โดยในงานนี้น้องๆได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เตรียมพร้อมก้าวสู้วัยทำงานกันอย่างเต็มความพร้อม