< กลับหน้ารวมข่าว

Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. ครบรอบ 40 ปี

Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. ครบรอบ 40 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 41 มุ่งยกระดับธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อน และเตรียมรองรับการขยายตัว AEC และ EEC

12 ก.พ. 18

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ผู้นำตลาดลิฟต์และบันไดเลื่อน ยาวนานกว่า 40 ปี ยึดนโยบายความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก และการให้บริการหลังการขายครบวงจร ภูมิใจได้มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001  ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยบุคลากรที่เต็มเปี่ยมคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นจากศูนย์ฝึกอบรมการขนส่งแนวดิ่งที่ดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ เตรียมรองรับการขยายตัวทั้ง AEC และ EEC พร้อมยกระดับสู่ผู้นำในตลาดลิฟต์และบันไดเลื่อนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตั้งเป้ารายได้เติบโต 5-7% ต่อปี ปัจจุบัน มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ มีศูนย์บริการหลังการขายจำนวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2561 นี้ได้มีการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้วยการเปิดศูนย์บริการอีกจำนวน 6 แห่ง ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมทั้งหมดเป็น 28 แห่ง  เพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ช่วยลดระยะทางและเวลาในการเดินทางของทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ  เมื่อได้รับเเจ้งเหตุ ลิฟต์, บันไดเลื่อน หรือทางลาดเลื่อน เกิดการขัดข้อง จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย เฉลี่ยแล้ว ภายใน 1 ชม.เท่านั้น