• Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. ครบรอบ 40 ปี
  • 12/02/2018

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ผู้นำตลาดลิฟต์และบันไดเลื่อน ยาวนานกว่า 40 ปี ยึดนโยบายความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก และการให้บริการหลังการขายครบวงจร ภูมิใจได้มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001  ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยบุคลากรที่เต็มเปี่ยมคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นจากศูนย์ฝึกอบรมการขนส่งแนวดิ่งที่ดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ เตรียมรองรับการขยายตัวทั้ง AEC และ EEC พร้อมยกระดับสู่ผู้นำในตลาดลิฟต์และบันไดเลื่อนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตั้งเป้ารายได้เติบโต 5-7% ต่อปี ปัจจุบัน มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ มีศูนย์บริการหลังการขายจำนวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2561 นี้ได้มีการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้วยการเปิดศูนย์บริการอีกจำนวน 6 แห่ง ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมทั้งหมดเป็น 28 แห่ง  เพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ช่วยลดระยะทางและเวลาในการเดินทางของทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ  เมื่อได้รับเเจ้งเหตุ ลิฟต์, บันไดเลื่อน หรือทางลาดเลื่อน เกิดการขัดข้อง จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย เฉลี่ยแล้ว ภายใน 1 ชม.เท่านั้น

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ