• Recruitment Activity
  • 05/10/2017
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
1 พฤศจิกายน 2560 Job Fair หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง รับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.mitsubishielectric.co.th/
แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ