< กลับหน้ารวมข่าว

Recruitment Activities

05 ต.ค. 17

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
1 พฤศจิกายน 2560 Job Fair หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง รับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.mitsubishielectric.co.th/