< กลับหน้ารวมข่าว

SCI จัดกิจกรรม “การปรับตัวในการทำงานกับสถานประกอบการ”

SCI จัดกิจกรรม “การปรับตัวในการทำงานกับสถานประกอบการ” ให้กับ นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

26 พ.ย. 18

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) หนึ่งในกลุ่ม บริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย
จัดโครงการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การปรับตัวในการทำงานกับสถานประกอบการ” ให้กับ นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนกว่า 60 คน เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียนรู้ การพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียม Workshop ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านจากการทำงานในบริษัทจำลอง เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่บริษัทฯ มีความตั้งใจส่งต่อประสบการณ์ให้กับน้องๆ ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป