< กลับหน้ารวมข่าว

SCI รับรางวัล Prime Minister's Industry Award 2019

18 ก.ย. 19

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) หนึ่งในกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ระบบ โรตารี่ และระบบ Scroll ได้รับรางวัล “Prime Minister’s Industry Award 2019”  ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม ในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ อันนำมาซึ่งการพัฒนามาตรฐาน อย่างมีศักยภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Youtube : https://youtu.be/HaeIQ0qeXJE