< กลับหน้ารวมข่าว

SCI รับรางวัลโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2561

07 ธ.ค. 18

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) หนึ่งใบกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้รับรางวัลชมเชย จาก โครงการ Inside out ถ่ายทอดนวัตกรรมความปลอดภัยสู่สถาบันอาชีวศึกษา ในงาน THAILAND INNOVATION AWARD 2018 โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบ

SCI มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้ทั้งยังตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมในองค์กรอีกด้วย

รับชม Link Clip VDO โครงการที่  https://www.youtube.com/watch?v=X7OdZw-4BAQ