• Sciences Classroom 2018
  • 27/08/2018

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิศวกรจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ประเทศไทย จัด“กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนสาธิตบางนา จำนวนกว่า 200 คน ภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่สอดแทรกแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ การทดลองเรื่องการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) สร้างหอคอยไข่ วงจรไฟฟ้ามหาสนุก ปั่นสร้างพลัง และรอกผ่อนแรง โดยทุกกิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กๆได้ทดลองทำจริง ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็กมีแนวความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ บางนาคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมบางนาไพรด์ กรุงเทพฯ

      

แบ่งปันข่าวนี้
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ